[GTMF2016 大阪・東京]セッション動画/スライド資料を公開

本年7月に開催された「GTMF2016 大阪・東京」で、セッション動画とスライド資料が公開されました。

【大阪会場】
セッション: http://gtmf.jp/2016/osaka/session.html
Meet-Ups : 資料の公開はありません

【東京会場】
セッション: http://gtmf.jp/2016/tokyo/session.html
Meet-Ups : http://gtmf.jp/2016/tokyo/meetups.html

* 大阪会場はスライドのみ、東京会場は、動画とスライドが公開されています。